Εμβολιασμοί ενηλίκων

Επιπρόσθετα, γίνεται εξατομικευμένη συμβουλευτική ενηλίκων σχετικά με τους εμβολιασμούς. Γνώμονα της συμβουλευτικής αποτελεί το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ανάλογα με το ιστορικό και τις ανάγκες του ασθενή υπάρχει εξατομίκευση. Επίσης παρέχεται συμβουλευτική εμβολιασμών σε περιπτώσεις που αφορούν σε ταξίδια στο εξωτερικό.

 

1   Σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες
Call Now Button