Πιστοποιητικά

Στο ιατρείο χορηγούνται πάσης φύσεως πιστοποιητικά. Προ της έκδοσης πιστοποιητικού προηγείται λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση. Αναλόγως φύσης πιστοποιητικού πραγματοποιείται Ηλεκτροκαρδιαγράφημα (ΗΚΓ) και συνταγογράφηση απαιτούμενου εργαστηριακού ελέγχου. Για ειδικά πιστοποιητικά η διαδικασία τροποποιείται αναλόγως. Ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα πιστοποιητικά:

 

  • Βεβαιώσεις αθλητισμού – Κάρτα Υγείας Αθλητή
  • Βεβαιώσεις κολυμβητηρίου
  • Πιστοποιητικά Υγείας Υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Βεβαίωση Υγείας για πρόσληψη στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα
  • Βεβαίωση Υγείας για διορισμό εκπαιδευτικών
  • Βεβαίωση Υγείας για Οπλοκατοχή
  • Πιστοποιητικό Υγείας για υποψήφιους οδηγούς όλων των κατηγοριών
  • Πιστοποιητικό Υγείας για ανανέωση άδειας οδήγησης

 

  1. Οι βεβαιώσεις απουσίας από την εργασία ή σχολικές – ακαδημαϊκές δραστηριότητες, χορηγούνται εφ’ όσον συντρέχει ιατρικός λόγος. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται έπειτα από επίσκεψη στο ιατρείο, κλινικής εξέτασης και συνταγογράφησης φαρμακευτικής αγωγής- εργαστηριακού ελέγχου.
  2. Πιστοποιητικά Υγείας σε ανηλίκους χορηγούνται αποκλειστικά από Δημόσιες Δομές
Call Now Button